Konkurencijsko vijeŠe BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

RadiŠeva 8
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 251 406
fax: 033 251 408

E-mail
kontakt@bihkonk.gov.ba (Kontakt)  

 
Web sajtovi Konkurencijsko vijeŠe BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday February 16, 2006 (03:56 PM).